یمن

یک روزنامه سعودی:هرکاری برای پیروز نشدن حوثی ها انجام می دهیم

 در اوایل مهر یک روزنامه سعودی تلویحا به دست داشتن عربستان در کشتار شیعیان یمن اعتراف کرده بود 

به نقل از http://alsaoud.blogfa.com/post-74.aspx 

یک روزنامه ملی سعودی در صفحه اول خود ایران را به حمایت از الحوثی ها متهم نمود و در صفحه اول خود بیان داشت ایران از زمان جنگ آمریکا علیه عراق خودش را حامی طوائف شیعه قلمداد کرده و این موضوع را طی امضای پیمان هایی مانند هم پیمانی با عراق و حتی حزب الله لبنان تامین کرده است. این روزنامه رویکرد سیاسی ایران را در بسیاری اوقات جزیی از برنامه بزرگ بازی میان ایران و آمریکا برشمرد.

علاوه بر آن ایران را متهم به ارتباط با جنبش حوثی های یمن نمود و گفت: می توان گامهایی که حوثی ها برمی دارند را به نقش حمایتی ایران مربوط کرد. این روزنامه غیر مستقیم به دست داشتن عربستان در جنگهای علیه حوثیها اعتراف کرد و حوادث یمن را در عرصه امنیت سعودی دخیل دانست و بیان کرد که سعودی هر کاری برای پیروز نشدن حوثی ها لازم می داند انجام می دهد زیرا این موضوع باعث به خطر افتادن امنیت قومی عربستان است!! ضمن آنکه این روزنامه در شبه تهدیدی علیه ایران گفت: «عربستان می تواند تهران را تحت فشار قرار دهد!» و سخنی درباره اینکه ریاض چگونه این کار را انجام خواهد داد عنوان نکرد، اما علیرغم سکوت روزنامه سعودی درباره چگونگی این تهدید، روزنامه «صندای اکسپرس» از دیدار مخفیانه رئیس امنیت خارجی بریطانیا و رئیس موساد و مسئولان سعودی در لندن با هدف تحقیق درباره امکان ایجاد پایگاه های هسته ای در ایران، آثار مترتب بر آن و نقش سعودی در این مساله خبر داد

شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2