یمن

آشنائی

 

 

این وبگاه در تاریخ 26 آبان ماه 1388 پس از 34 سال کشتار شیعیان مظلوم شمال یمن و به مناسبت تشدید این نسل کشی و شرکت شیطان بزرگ و  وهابیت جنایتکار و دولت روسیاه یمن در این نسل کشی تأسیس شد 

با استعانت از خداوند متعال برای رساندن صدای مظلومان به گوش همه خفتگان و به قول آن بانوی ترکیه ای برای برداشتن گامی کبوتر وار برای خاموش کردن آتش ابراهیم  

پس  

 

بسوزیم و دعا کنیم  

و بسازیم و برملا کنیم 

 

شما هم سهیم شوید

شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2