یمن

آیا صلح واقعی محقق خواهد شد ؟!

 

 محمد عبدالسلام گفت نیروهای ارتش یمن از صبح امروز چهارشنبه در مرزهای عربستان مستقر شدند.

همزمان کمیته های نظارت بر آتش بس ، بازگشایی جاده ها در شمال یمن و خنثی کردن مین ها را برای استقرار نیروهای ارتش یمن آغاز کردند.

همچنین نخستین بار از زمان آغاز درگیریها ، جاده بین صنعاء و صعده بازگشایی شد.

 

شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2