یمن

علائم ظهور و یمن 2

 در این صفحه نگاهی گذرا به کتاب عصر ظهور استاد علی کورانی در مورد یمن و حوادث ظهور می اندازیم تا شاید با چشم بازتری علل دخالت عربستان و آمریکا را در این جنایات ببینیم 

 

نقش یمن در دوران ظهور 

روایات متعددى از اهل بیت ( علیهم السلام ) به دست ما رسیده که بیانگر وقوع یک نهضت

اسلامى و زمینه ساز ظهور حضرت در یمن است . سند تعدادى از این روایت ها

صحیح است ( 1 ) وقوع این نهضت ، حتمى و پرچم آن پرچم هدایت و زمینه ساز

ظهور و پشتیبان آن حضرت است . حتى برخى روایات آنرا هدایت بخش ترین

پرچمها بصورت کلى در عصر ظهور مى نامند و بر ضرورت پشتیبانى آن ، بیش از

پشتیبانى پرچم مشرق ایرانى تأکید مى کنند . و زمان آن را همزمان با خروج سفیانى

در ماه رجب یعنى چند ماه قبل از ظهور حضرت و مرکز آن را صنعا معرفى مى کنند .

رهبر این نهضت ، در روایات ، به " یمانى " معروف است . و روایتى نام او را

" حسن " و یا " حسین " و از نسل " زید بن على " مى داند .

اینک مهمترین روایات مربوط به این نهضت را بررسى مى کنیم :

از امام صادق ( علیه السلام ) روایت شده که فرمود :

" قبل از قیام قائم ، وقوع پنج علامت حتمى است : یمانى ، سفیانى ، صیحه آسمانى ، کشته شدن نفس

زکیّه و فرو رفتن در بیداء " ( 2 ) .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) سند صحیح ، سندى است که تمام راویان آن مورد وثوق باشند . مترجم

( 2 ) بحار : 52 / 204 .

 

 

 صفحه : 150

 

و نیز فرمود :

" خروج سفیانى ، یمانى و خراسانى در یک سال ، یک ماه و یک روز و ترتیب آنها همچون رشته

مهره ها پشت سر هم خواهد بود . سختى از هر سو پدید آید ، واى بر کسى که با آنها مخالفت و دشمنى کند .

در میان درفش ها ، هدایت گرتر از درفش یمانى وجود ندارد ، چرا که درفش حق است و شما را بسوى

صاحبتان دعوت کند . وقتى یمانى قیام کند ، فروش اسلحه به مردم حرام است . پس بسوى او بشتابید که

درفش او درفش هدایت است . بر هیچ مسلمانى ، سرپیچى از او جایز نیست و اگر کسى چنین کند اهل آتش

است ، زیرا او مردم را به حق و به راه مستقیم دعوت کند . " ( 1 )

امام رضا ( علیه السلام ) در مورد کسى که ادعا مى کرد ، امام زمان است ، فرمود :

" قبل از ظهور ( مهدى ) ، سفیانى ، یمانى ، مروانى و شعیب بن صالح خواهند آمد ، پس او چگونه چنین

ادعائى مطرح مى کند ؟ " ( 2 )

منظور از مروانى در روایت ، احتمال دارد همان ابقع باشد یا آنکه در متن روایت

خراسانى بوده و توسط نویسندگان اشتباهى رخ داده باشد .

از امام صادق ( علیه السلام ) روایت شده که فرمود :

" خروج این سه تن ، خراسانى ، سفیانى و یمانى در یک سال ، یک ماه و یک روز اتفاق مى افتد . و

درفش یمانى از همه هدایت کننده تر است زیرا که دعوت به حق مى کند . " ( 3 )

و از هشام بن حکم نقل شده که چون " طالب حق " خروج کرد به امام صادق ( علیه السلام )

گفته شد : " آیا امیدوارید این شخص یمانى باشد ؟ حضرت فرمود : خیر ، یمانى پیرو على است و این

شخص از آن حضرت بیزارى مى جوید " ( 4 ) و در همین روایت آمده است که " یمانى و سفیانى

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بشارة الاسلام ص 93 به نقل از غیبت نعمانى .

( 2 ) بحار : 52 / 233 .

( 3 ) بحار : 52 / 210 .

( 4 ) بحار : 52 / 75 .

 

 

 صفحه : 151

 

همچون دو اسب مسابقه هستند " یعنى هر یک مى کوشد از دیگرى سبقت گیرد .

و در بعضى روایات درباره حضرت مهدى ( علیه السلام ) وارد شده است :

" او از یمن و آبادى اى به نام کرعه خروج مى کند . "

کرعه قریه اى در یمن از منطقه بنى خولان نزدیک صعده است . در صورت

صحیح بودن این روایت ، باید گفت که منظور ، خروج یمانى است که قیام خود را از

این منطقه آغاز مى کند و اگر در بعضى روایات آمده که آغاز حرکت حضرت از

مشرق است ; منظور آغاز حرکت یاران آن حضرت است . زیرا آنچه در روایات

ثابت و مکرر آمده این است که امام زمان ( علیه السلام ) از مکه و مسجد الحرام قیام خود را

آغاز مى کند .

در کتاب بشارة الاسلام آمده است :

" آنگاه ، فرمانروائى بنام حسین یا حسن از صنعاء قیام کند و با قیام او فتنه هاى سخت از میان برود ،

خجسته و پاک ظاهر شود و در پرتو ظهور او تاریکیها به روشنى تبدیل و حق بعد از پنهان شدن ، آشکار

گردد . " ( 1 )

* *

اکنون به بررسى چند نکته درباره نهضت و قیام یمانى مى پردازیم :

الف : نقش انقلاب و قیام یمانى : طبیعى است که نهضتى که زمینه ساز حضرت

مهدى ( علیه السلام ) در یمن است ; نقش عمده اى در مساعدتِ نهضتِ آن حضرت و یارى او

در حجاز دارد . هرچند که در روایات به این نقش چندان اشاره نشده و شاید دلیل

آن حفظ نهضت یمانى و جلوگیرى از آسیب هاى احتمالى به آن باشد . ما بزودى در

مبحث نهضت آن حضرت خواهیم گفت که نیروهاى انسانى که در مکه و حجاز قیام

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بشارة الاسلام ص 187 .

 

 

 صفحه : 152

 

مى کنند و سپاه حضرت را تشکیل مى دهند ، بطور عمده از یاوران حجازى و یمنى

خواهند بود .

یمنى ها در عراق

طبق بعضى روایات ، به دنبال ورود سفیانى به عراق ، یمانى هم وارد آنجا

مى شود . نیروهاى یمنى در جنگ با سفیانى نقش پشتیبانى نیروهاى ایرانى را دارند ،

چرا که از لابلاى اخبار چنین فهمیده مى شود که طرف اصلى درگیر با سفیانى ، مردم

مشرق زمین یعنى یاران خراسانى و شعیب هستند .

از طرف دیگر ، یمنى ها علاوه بر حجاز ، نقش اساسى در منطقه خلیج خواهند

داشت ، گرچه روایات آنرا خاطر نشان نساخته اند ، اما ممکن است فرمانروائى یمن ،

حجاز و کشورهاى حوزه خلیج در دست نیروهاى یمنى باشد که پیرو حضرت اند .

ب : چرا پرچم یمانى از پرچم خراسانى هدایت بخش تر است ؟ با اینکه درفش

خراسانى و بطور کلى درفش هاى اهل مشرق به درفش هدایت ، توصیف شده و

کشتگان آنها شهید محسوب گشته و تعدادى از ایرانیان جزو وزیران ، مشاوران و از

یاران خاص حضرت اند . از جمله فرمانده نیروهاى ایرانى ، شعیب بن صالح که

توسط امام به فرماندهى کل ارتش حضرت انتخاب مى گردد . و با آنکه نقش ایرانیان ،

در آماده سازى قیام حضرت ، نقش وسیع و فعّالى است و فداکارى آنان آغازگر

نهضتِ حضرت خواهد بود ، و ما آن را در فصل " نقش ایرانیان در دوران ظهور "

بیان خواهیم کرد ، پس چرا انقلاب یمانى هدایت بخش تر از نهضت ایرانیان است ؟

دلیل این کار ممکن است به روش اداره حکومت توسط یمانى بازگردد یعنى

روش ساده و قاطع اسلامى در رهبرى سیاسى و ادارى . در حالى که دولت ایرانیان

از پیچیدگى در مدیریت و نواقص دیگر رنج مى برد ، این تفاوت ریشه در سادگى و

قبیله اى بودن جامعه یمن و وراثت تمدن کهن و چند گانه جامعه ایرانى دارد .

 

 صفحه : 153

 

همچنین ممکن است انقلاب یمن بخاطر برخوردارى از سیاست هاى قاطع ، و

دستگاه اجرائى واقع بین و بهره گیرى از نیروهاى مخلص و مطیع و نظارت مستمر بر

عملکرد کارگزاران خود ، داراى قدرت هدایت بیشترى باشد . و این همان دستور

العملى است که اسلام به متولیان امور مى دهد تا بر اساس آن با کارکنان حکومتى

عمل نمایند همچنانکه در منشور امیر مؤمنان ( علیه السلام ) به مالک اشتر مى بینیم . در صفات

حضرت مهدى ( علیه السلام ) نیز آمده است که " او نسبت به کارگزاران و کارمندان خود سختگیر و نسبت به

بینوایان مهربان است " .

در حالى که ایرانیان بر اساس چنین سیاستى عمل نمى کنند .

و نیز احتمال دارد درفش یمانى از این جهت هدایت کننده تر باشد که در تعقیب

طرح جهانى اسلام ، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات بین المللى روز نداند ،

در حالى که ایرانیان معتقد و ملزم و مجبور به رعایت آنها باشند .

اما بهتر آن است که بگوئیم انقلاب یمانى به دلیل بهره گیرى از رهنمودهاى

مستقیم حضرت مهدى ( علیه السلام ) قدرت هدایت بیشترى دارد چرا که یمن جزء لاینفک

قلمرو نهضت حضرت شمرده مى شود .

علاوه بر آن ، شخص یمانى به دیدار حضرت نائل مى شود و بطور مستقیم از آن

حضرت کسب تکلیف مى کند .

نشانه هاى این ادعا ، روایاتِ مربوط به انقلاب یمنى هاست که رهبر انقلاب یمن

یعنى شخص یمانى را مى ستاید و مى گوید : " بسوى حق هدایت کند و شما را بسوى صاحبتان

بخواند . سرپیچى از فرمان او براى مسلمانان جایز نیست و کسى که چنین کند اهل آتش خواهد بود "

اما در روایات مربوط به نهضت ایرانیان ، بیش از ستایش رهبران ، از عموم مردم

به عنوان یاوران درفش هاى سیاه و اهل مشرق ، ستایش شده است . البته بجز

شعیب بن صالح که با توجه به روایات ، نسبت به بقیه فرماندهان ، امتیاز و برترى

 

 صفحه : 154

 

ویژه اى دارد و پس از او سید خراسانى و سپس مردى از قم در روایات مورد ستایش

قرار گرفته اند .

علاوه بر همه این موارد ، انقلاب یمانى به ظهور امام ( علیه السلام ) نزدیکتر از انقلاب

ایرانیان است ، حتى اگر فرض کنیم یمانى قبل از سفیانى قیام کند یا آنکه یمانى

دیگرى زمینه ساز یمانى موعود باشد .

در حالى که انقلاب ایرانیان بدست مردى از قم صورت مى پذیرد که سرآغاز

نهضت و قیام حضرت مهدى ( علیه السلام ) است " آغاز نهضت او از مشرق است " و فاصله بین شروع

نهضت ایرانیان و بین خراسانى و شعیب ممکن است بیست یا پنجاه سال و یا آنچه

خدا اراده کند ، بطول انجامد . . .

چنین نهضتى بر پایه اجتهادِ فقهاء و نمایندگان سیاسى آنان استوار است و از

امتیاز خلوص انقلاب یمانى که بطور مستقیم از ناحیه امام مهدى ( علیه السلام ) هدایت

مى شوند ، بهره مند نیست .

ج : نکته دیگر اینکه ، ممکن است یمانى چند نفر بوده و مثلا دومین آنها ، یمانى

مورد نظر باشد . در روایاتى که گذشت خروج یمانى موعود را با صراحت همزمان با

ظهور سفیانى ، یعنى سال ظهور حضرت بیان کردیم ولى روایت دیگرى با سند

صحیح از امام صادق ( علیه السلام ) وجود دارد که مى گوید :

" یک مصرى و یک یمانى قبل از سفیانى قیام مى کنند . " ( 1 )

بنابر این روایت ، یمانى اول ، زمینه ساز یمانى موعود خواهد بود ، همچنانکه

" مردى از قم " و " اهالى مشرق " زمینه ساز خروج خراسانى و شعیب خواهند بود

که هر دو در روایات وعده داده شده اند .

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 210 .

 

 

 صفحه : 155

 

این روایت ، زمان خروج یمانى اول را پیش از سفیانى تعیین کرده که ممکن

است اندکى قبل از سفیانى و یا سالهاى طولانى قبل از او باشد . والله العالم .

د : مطلب دیگر ، روایتى است که عبید بن زرارة از امام صادق ( علیه السلام ) روایت نموده

که گفت :

" نزد امام صادق ( علیه السلام ) از سفیانى سخن گفته شد . حضرت فرمود : او چگونه خروج کند در حالى که مرد

چشم شکسته در صنعاء هنوز خروج نکرده است . " ( 1 )

این خبر از روایات قابل توجه است که در منابع معتبرى همچون کتاب غیبت

نعمانى آمده و شاید سند آن صحیح باشد .

و چنانچه گفتیم ، احتمال دارد مردى که قبل از سفیانى ظهور مى کند ، یمانى اول

باشد که زمینه ساز یمانى موعود است . اما در اینکه منظور از " مرد چشم شکسته "

چیست ، چند احتمال وجود دارد . بهترین آن این است که بگوئیم ، این یک بیان

رمزى از امام صادق ( علیه السلام ) است و معناى آن جز در وقت خود آشکار نمى گردد .

* *

پاورقى ----------------------------------

( 1 ) بحار : 52 / 245 .

 

 

 صفحه : 156

 

 

 صفحه : 157

 

در این صفحه نگاهی گذرا به کتاب عصر ظهور استاد علی کورانی در مورد یمن و حوادث ظهور می اندازیم تا شاید با چشم بازتری علل دخالت عربستان و آمریکا را در این جنایات ببینیم 

 


شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2