یمن

علائم ظهور و ارتباط آن با کشتار و تضعیف شیعیان یمن

 در این صفحات نگاهی گذرا به کتاب عصر ظهور استاد علی کورانی در مورد یمن و حوادث ظهور می اندازیم تا شاید با چشم بازتری علل دخالت عربستان و آمریکا را در این جنایات ببینیم  

 

 

  • علائم ظهور و ارتباط آن با کشتار و تضعیف شیعیان یمن 3 نمایش  
  •  

  • علائم ظهور و ارتباط آن با کشتار و تضعیف شیعیان یمن 2 نمایش 
  • علائم ظهور و ارتباط آن با کشتار و تضعیف شیعیان یمن ۱ نمایش
  • شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2